Glengettie Tea Week: How is Your Welsh?

All this week, in celebration of Glengettie Gold being available in the US, we are focusing on all things Glengettie.  As you may know, boxes of Glengettie are bi-lingual: Welsh on one side and English on the other.  The Welsh text on packages of Glengettie is:

Glengettie – Ffefryn yng Nghymru ers cenedlaethau

Mae’r cyfuniad o flas arbennig ac ansawdd wedi gwneud Glenettie yn ffefryn yng Nghymru ers blynyddoedd lawer.

Ers ei ddatblygu i’w gyflwyno yng Nghymru bron i hanner can mlynedd yn ôl , mae enw da Glengettie wedi cael ei drosglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth. Hyd yn oed heddiw, Glengettie yw’r dewis perffaith ar gyfer cwpanaid berffaith o de.

Mae amser am gwpanaid flasus o Glengettie bob amser yng Nghymru.

Here is the English translation of Glengettie Tea.

Leave a Comment