How is Your Welsh?

In Glengettie Tea by teadog.comLeave a Comment

How is your Welsh language skills? Try reading the Welsh text on  a box of Glengettie.

Glengettie – Ffefryn yng Nghymru ers cenedlaethau

Mae’r cyfuniad o flas arbennig ac ansawdd wedi gwneud Glenettie yn ffefryn yng Nghymru ers blynyddoedd lawer.

Ers ei ddatblygu i’w gyflwyno yng Nghymru bron i hanner can mlynedd yn ôl , mae enw da Glengettie wedi cael ei drosglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth. Hyd yn oed heddiw, Glengettie yw’r dewis perffaith ar gyfer cwpanaid berffaith o de.

Mae amser am gwpanaid flasus o Glengettie bob amser yng Nghymru.

You can read the English translation of Glengettie Tea.

What do you think?