How is Your Welsh?

In Glengettie Tea by teadog.comLeave a Comment

How is your Welsh language skills? Try reading the Welsh text on  a box of Glengettie.

Glengettie – Ffefryn yng Nghymru ers cenedlaethau

Mae’r cyfuniad o flas arbennig ac ansawdd wedi gwneud Glenettie yn ffefryn yng Nghymru ers blynyddoedd lawer.

Ers ei ddatblygu i’w gyflwyno yng Nghymru bron i hanner can mlynedd yn ôl , mae enw da Glengettie wedi cael ei drosglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth. Hyd yn oed heddiw, Glengettie yw’r dewis perffaith ar gyfer cwpanaid berffaith o de.

Mae amser am gwpanaid flasus o Glengettie bob amser yng Nghymru.

You can read the English translation of Glengettie Tea.

What do you think?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.