Glengettie Tea Week: How is Your Welsh?

In Glengettie Tea by teadog.comLeave a Comment

All this week, in celebration of Glengettie Gold being available in the US, we are focusing on all things Glengettie.  As you may know, boxes of Glengettie are bi-lingual: Welsh on one side and English on the other.  The Welsh text on packages of Glengettie is:

Glengettie – Ffefryn yng Nghymru ers cenedlaethau

Mae’r cyfuniad o flas arbennig ac ansawdd wedi gwneud Glenettie yn ffefryn yng Nghymru ers blynyddoedd lawer.

Ers ei ddatblygu i’w gyflwyno yng Nghymru bron i hanner can mlynedd yn ôl , mae enw da Glengettie wedi cael ei drosglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth. Hyd yn oed heddiw, Glengettie yw’r dewis perffaith ar gyfer cwpanaid berffaith o de.

Mae amser am gwpanaid flasus o Glengettie bob amser yng Nghymru.

Here is the English translation of Glengettie Tea.

Leave a Comment